De mooiste tijd beleef je bij
Libéma neemt afstand van beweringen in media
Libéma neemt afstand van beweringen in media

Rosmalen, 04 - 06 - 2016

Libéma neemt afstand van beweringen in media

NRC en Reporter Radio melden vandaag dat vastgoedeigenaren sterk hebben geprofiteerd van het uitbreken van de migratiecrisis in 2014. In dat kader wordt er ook gewezen naar  Libéma dat op een aantal van haar locaties plaats biedt aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Libéma neemt nadrukkelijk afstand van enkele beweringen en conclusies uit het ‘onderzoek’ van NRC en Reporter Radio als het gaat om de vergoedingen die Libéma ontvangt. 

In deze eerste en enige reactie op de publicaties wil Libéma kenbaar maken dat het op alle locaties waar het ruimte biedt aan vluchtelingen slechts de kostprijs van de accommodatie aan het COA vraagt; alle bijkomende zaken die van derden moeten worden betrokken of ingehuurd worden één op één - tegen kostprijs - doorberekend aan het COA.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dat de kosten voor het COA hoog kunnen oplopen, is een ander verhaal. Feit blijft dat Libéma medewerking verleent aan de noodopvang uit humanitaire overwegingen en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Transparant

Grootste kostenpost zijn de facilitaire voorzieningen die Libéma voor COA opzet en waarvan de offertes ook transparant met het COA worden gedeeld. Dan gaat het bijvoorbeeld om beveiligingsmaatregelen, brandmeldinstallaties, douchecabines, bedden, afscheidingswanden, toiletten, kantoorunits voor het COA en alles wat er nog meer bij een dergelijke opvang komt kijken. Alle facturen en offertes van leveranciers daaromtrent worden in alle openheid gedeeld met het COA.

Risico's

Als je alle kosten bij elkaar optelt krijg je een hoog bedrag, maar daarvan gaat slechts een deel daadwerkelijk naar Libéma. Tot slot loopt het bedrijf ook risico’s als het gaat om de inkoop voor de horeca/catering die het op de opvanglocaties verzorgt en zijn er kosten en risico's van huurders die afhaken of moeten worden gecompenseerd.


Dit is de eerste en enige reactie vanuit Libéma op de publicaties vanuit NRC en Reporter Radio. Er volgt geen aanvullende reactie; ook interviews (in welke vorm dan ook) zijn niet mogelijk. Voor meer algemene informatie vanuit Libéma kunt u contact opnemen met Ron van Kuijk (woordvoering/perszaken/public relations Libéma) via 073-5233314/06-53433868 of via r.van.kuijk@libemafunfactory.nl.

« Terug naar overzicht
De mooiste tijd beleef je bij

Vakantieparken

Libéma heeft vakantieparken en groepsaccommodaties, waar plezier en ontspanning hoogtij vieren. »

Attractieparken

De negen attractieparken van Libéma trekken al jaren veel bekijks en bieden plezier aan jong en oud. »

Beurzen & Evenementen

Libéma beschikt over tienduizenden vierkante meters voor uw beurs, evenement, concert en meer. »