Nieuw BrabantSport Fonds zet Brabant in beweging

Bedrijfsleven en provincie Noord-Brabant starten unieke samenwerking voor een vitaler Brabant

• 1 op de 10 kinderen heeft overgewicht*
• Ruim 40% van de jongvolwassenen heeft last van stress*
• Eén op de tien 75-plussers voelt zich eenzaam*
• Ruim 50% van mensen met handicap beweegt onder landelijke norm*

Eindhoven, 11 maart 2021 – Sport inspireert. Sport zorgt voor verbinding. Daarom lanceert BrabantSport een nieuw initiatief, het BrabantSport Fonds. Een fonds met de ambitie om Brabant gelukkiger te maken door sport door sport te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het BrabantSport fonds is een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven. Met als founding partners de ondernemers Dirk Lips (Libéma), Robert van der Wallen, Edzo Doeve (Coöperatie DELA), Ben Mandemakers (DMG) en Eric van Schagen (Simac). Met het ondersteunen en stimuleren van deze initiatieven wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen.

Het BrabantSport Fonds is ambitieus en heeft met ‘een vitaler Noord-Brabant’ en ‘sport is voor iedereen’ ambities die bijdragen aan het geluk van de Brabanders. Zeker nu de relevantie, in tijden van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, hoog is. Het fonds start met een budget van €650.000 euro en heeft de ambitie om binnen een jaar minimaal 1 miljoen euro in het fonds te hebben. BrabantSport is hierbij de uitvoerende partij en scout actief naar initiatieven die bijdragen aan een gezonder Brabant.

Open inschrijving
Via het stimuleren van sportactiviteiten levert BrabantSport een bijdrage aan de maatschappij. Dat doet de organisatie door maatschappelijke activatieprogramma’s te ontwikkelen en nieuwe en bestaande maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en te versterken. Het scout actief en benadert zelf partijen voor het ontwikkelen van projecten. Daarnaast kunnen initiatiefnemers middels een jaarlijks open inschrijving projecten insturen om in aanmerking te komen voor een samenwerking. BrabantSport beoordeelt vervolgens welke initiatieven in aanmerking komen voor financiële steun. Daarbij halen ze topsportevenementen naar Brabant. Want deze evenementen zijn de platforms en uithangborden om de ambities te delen.

Unieke samenstelling
“Juist nu is het tijd om de kracht van sport in te zetten voor Brabant. Vijf bedrijven en de provincie hebben elkaar gevonden in het doel om de Brabantse samenleving een stukje beter en gelukkiger te maken. Echt heel bijzonder, deze coalitie van private en publieke partners. Ik ben trots dat BrabantSport voor hen het BrabantSport Fonds gaat uitvoeren. Een initiatief dat nog niet eerder vertoond is in de sport in Nederland: sport als verbinder, sportevenementen als podium en maatschappelijke impact als doel. Want zo maken wij Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport ”, aldus Michel Reinders vanuit BrabantSport. Ook gedeputeerde Wil van Pinxteren is blij met het nieuwe fonds: “In Brabant vinden we ‘sport voor iedereen’ en ‘sport maakt gezond’ heel belangrijk. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken als alle samenwerkingspartners in staat zijn de krachten te bundelen. Met dit unieke en inspirerende fonds laten we zien dat Brabant klaar is om sociaal – maatschappelijke side – events te koppelen aan topsportevenementen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende te doen en te beleven is in Brabant en dat iedereen daaraan kan meedoen. Ook als het gaat om sport.”

De samenwerking tussen de diverse ondernemers en de provincie maakt het fonds uniek. Bedrijven en ondernemers kunnen zich aanmelden om ook bij te dragen aan de maatschappelijke vraagstukken binnen Brabant. Een aantal ondernemers is vanaf de oprichting van het fonds al betrokken. Samen met de vier andere founding partners was Eric van Schagen direct geïnteresseerd: “Sport brengt mensen i n beweging en tot elkaar. Daarom is het goed voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het BrabantSport fonds wil daarbij iedereen in onze provincie bereiken, juist ook de kwetsbaren, en dat vind ik prachtig.” 

Andere nieuwsberichten