Medewerkers


Samen zorgen we voor onze medewerkers

Libéma koestert een diverse, inclusieve, stimulerende, veilige en stabiele werkomgeving. We investeren in de professionele groei en welzijn van werknemers. Ook worden medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd om verantwoorde keuzes te maken en proactief te zorgen voor de natuur en voor elkaar.

Wat we doen:

 • Fijne werkomgeving

  Een fijne, stabiele werkomgeving waar veiligheid, respect en vertrouwen voorop staan, dat is waar we voor staan bij Libéma. Het ‘echte gesprek’ staat bij ons centraal in de Performance Cyclus, waarin we samen met medewerkers kijken hoe ze kunnen excelleren in hun werk en waar ze zich nog in willen ontwikkelen. Daarnaast hebben we een goed netwerk van interne en externe vertrouwenspersonen waar medewerkers een beroep op kunnen doen.

 • Diversiteit

  We vinden het belangrijk dat onze medewerkers midden in de samenleving staan en dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. We hebben respect voor ieders normen, waarden, overtuigingen, behoeften, competenties, werkstijlen en karaktereigenschappen en we zijn er dan ook trots op dat medewerkers van alle mogelijke culturele en sociale achtergronden bij ons in dienst zijn.

 • Inclusiviteit

  Bij Libéma streven we naar een cultuur waar individuen ongeacht hun achtergrond of opvattingen zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen. We richten ons op (h)erkenning en waardering van verschillen en de integratie ervan in onze besluitvormingsprocessen. Inclusief leiderschap vinden we heel belangrijk en we vragen regelmatig feedback van onze medewerkers en passen zo nodig onze werkwijzen aan.

 • Duurzame inzetbaarheid

  We doen er alles aan om een werkomgeving te creëren waarin werknemers zich veilig, gezond en betrokken voelen en waarin iedereen zich kan blijven ontwikkelen. We dragen bij aan ieders vitaliteit door het bieden van ergonomische werkplekken, het verstrekken van gratis fruit op diverse locaties en het aanbieden van (preventieve) hulp bij mentale
  gezondheidsklachten. Daarnaast bieden we ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met onze Libema Academy, waarin we meer dan 200 online trainingen en opleidingen aanbieden.

 • Bestuur

  Libéma is een familiebedrijf, opgericht in 1982 door Dirk Lips, dat in elk opzicht transparant is en waar ethiek het uitgangspunt is. Door de familiestructuur zijn de lijntjes kort, staan (kantoor)deuren altijd open en worden beslissingen snel genomen. De bedrijfscultuur is open en eerlijk, we zijn wars van grote ego’s en er is respect en waardering voor ieders inbreng, persoon en kwaliteit. Het managementteam van Libéma Exploitatie BV is divers en bestaat uit zes vrouwen en twee mannen.